Bir hata olu■tu, RSS kaydř bulunamřyor Muzaffer Mobilya /